فعّالیتهای شرکت:

طراحی :

- محاسبه وطراحی سیستم بانک خازنی و ضریب اصلاح قدرت

- مدیریت کیفیت توان

توليد تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار متوسط :

 - تابلوهای توزیع اصلی تا 6000 آمپر با قدرت قطع 100 کیلو آمپر

-  تابلوهای فشار ضعيف راه انداز موتوری (MCC) تا 4000 آمپر با قدرت قطع 80 کیلو آمپر

- تابلوهای کنترل و حفاظت

- تابلوهای بانک خازنی جهت اصلاح ضريب قدرت

- تابلوهای توزيع  محلی

- تابلوهای روشنايی

- تابلوهای مارشالینگ

توليد تابلوهای برق فشار متوسط :

- تابلوهای فشار متوسط با دیژنکتور پارس سويیچ و ABB به صورت کشویی و ثابت تا سطح 24 کیلو ولت

توليد سینی کابل و نردبان کابل با متعلقات :

- سینی کابل بهمراه متعلقات از عرض 50 میلیمتر تا 700 میلیمتر

- نردبان کابل بهمراه متعلقات از عرض 100میلیمتر تا 700 میلیمتر

توليد جعبه های تقسیم برق :

-تولید جعبه های تقسیم برق آلومینیومی در ابعاد 60×150×200 میلیمتر بهمراه سوراخکاری

تامین تجهیزات الکتریکی :

- تامین تجهیزات برق و اتوماسیون        

نظارت واجرا :

- اجرای عمليات نصب، نظارت و راه اندازی سيستمهای برق و اتوماسيون صنعتی