دفتر فروش:

تهران ، خیابان  سهروردی شمالی ، پایین ترازمیدان پالیزی ، شماره594، واحد7

تلفن: 88719958 - 88503240 -88768804-021

واتس اپ :09102002196                نمابر: داخلی 107

کارخانه :

اصفهان ، نجف آباد ، شهرک صنعتی نجف آباد 2 ، میدان پژوهش ، بلوار شهریاری شمالی

، فرعی 3 ،پلاک 5

تلفن: 42-42694440-031        نمابر: 42694443-031

اپست الکترونیک:  info@tadavomco.com